Waarom wel vakdocenten sport, maar geen vakdocenten cultuur in basisonderwijs?

CDA op bezoek bij Odeon Cultuurhuis in Tweede Exloërmond

De cultuursector heeft het in de Coronaperiode zwaar te verduren gehad. De CDA fractie is dan ook benieuwd hoe Odeon Cultuurhuis dat heeft ervaren. We bezochten Arjan en Roelie Verhart zaterdagmorgen 5 februari tijdens de koffie. Een openhartig gesprek over ondergewaardeerde muziekdocenten en de creatieve kansen voor ontmoetingsplaats Odeon.


Heeft de sector straks nog personeel?
Arjan: ‘In Corona tijd heeft onze branche beste klappen gehad. Veel muzikanten, muziekdocenten, technici hebben net als horecapersoneel hun heil gezocht in andere beroepen. Het vangnet van deze sector is door de lage inkomens te weinig. Koren hebben lang niet gezongen en verloren daardoor best veel leden. Er is dus genoeg te doen om deze sector weer in beweging te krijgen na Corona. Roelie vult aan: ‘Gelukkig zijn muzikanten creatief en dus vindingrijk. We hebben het hier gered met online lessen en huiskamerconcerten in de Coronaperiode. De leerlingen zijn ons trouw gebleven en muzikanten zijn met ons naar oplossingen gaan zoeken. Maar het ging niet vanzelf.’.


Muziekdocenten leven van project naar project
Verhart:’ Muziekdocenten leven van project naar project. Een vakdocent voor sport vinden we steeds normaler op de basisscholen. Maar zou dat voor cultuur ook niet heel normaal moeten zijn? In het voortgezet onderwijs is dat wel het geval. De afgelopen drie jaar mocht ik samen met verschillende muziekdocenten voor zes basisscholen een project begeleiden in onze gemeente. Met als doel docenten vaardigheden bij te brengen voor ‘meer muziek in de klas’. Prachtig, zeker! Maar straks stopt dat project, de leraar is opgeleid en gaat nu zelf muzieklessen verzorgen. Om de muzieklessen in de klas op niveau te houden blijft natuurlijk een vakdocent muziek nodig. De vakdocent muziek mag op zoek naar een nieuw project. Onze sector wordt slecht betaald en baanzekerheid is er niet of nauwelijks. Daarom pleit ik voor reguliere uren muziek voor de muziekdocent in elke school van Borger Odoorn.’


CDA voorstander IJslands model
‘Ankie van Tongeren, CDA raadslid: ‘CDA Borger-Odoorn is voorstander van het IJslands model. Als we voor jongeren het aanbod voor muziek, toneel en sport professioneel en toegankelijk maken voor de jeugd levert ons dat heel veel op. In IJsland is het aantal problemen bij de jeugd aanzienlijk gedaald door sport en cultuur gratis aan te bieden. Het is omdenken. Investeren in een goed ‘gratis’ aanbod aan de voorkant bespaart dure zorg aan de achterkant. De criminaliteit en verslaving zijn in IJsland aanzienlijk gedaald. Wij zien de toegevoegde waarde van de cultuursector zeker.’

Foto: Gouwenaar, CC0, via Wikimedia Commons