‘Participatie moet echt beter’

Het gesprek over wonen en recreëren mag wel wat dieper worden gevoerd


CDA Borger-Odoorn schuift aan tafel bij viertal agrariërs uit Borger-Odoorn

Borger – Een week later dan gepland – vanwege de storm stelden we het even uit – schoven vier landbouwers vrijdagavond aan tafel bij de CDA-kandidaten. Wat volgde was een boeiend gesprek over beeldvorming, regelgeving, participatie en de loketten van de diverse overheden.

Op de vraag hoe de agrariërs in Borger-Odoorn het boerenleven ervaren komt het gesprek vanzelf op gang. Het is jammer dat door de politiek en de media boerenbedrijven te maken krijgen met een negatieve beeldvorming. Maar dat weerhoudt de boeren er niet van om door te gaan. Als voedselproducent zijn ze onmisbaar, er moeten 9 miljard mensen gevoed worden in de wereld. In Nederland gaat het om 17,5 miljoen mensen.  Wie gaan dat doen? Corona en de oorlog in de Oekraïne laten zien dat lokaal voedsel produceren steeds belangrijker wordt.  De steeds weer nieuwe regels zorgen soms voor frustratie en ook wel eens moedeloosheid. Maar als je trots bent op wat je doet, dan blijf je er voor gaan.


Wat zou de gemeente voor de agrariërs kunnen betekenen?
De participatie bij bestemmingsplanwijzigingen in agrarisch gebied vraagt om verbetering. Wonen en recreëren in een agrarische omgeving klinkt mooi, maar heeft ook consequenties in bepaalde seizoenen. Het gesprek mag daar wel wat dieper over worden gevoerd. Dat vraagt om een meer pro-actieve houding vanuit de gemeente en visie. Dat geldt ook voor aanpassingen van verkeerssituaties en de gevolgen voor landbouwverkeer. Wat wordt bijvoorbeeld verwacht van het landbouwverkeer bij de nieuwe afslag van de Hoofdstraat naar de Koesteeg in Borger? Ook is de staat van diverse plattelandswegen niet goed. Hiervoor heeft onder andere het CDA met succes een motie ingediend voor extra middelen van € 200.000. Als ondernemer kijkt men kritisch naar de hoofdprijzen die betaald worden voor wegenrenovatie. Een euro kan je maar één keer uitgeven, het is belangrijk dat zoveel mogelijk wegen kunnen worden aangepakt.


Is er toekomstperspectief voor agrariërs in onze gemeente?
Unaniem geven ze aan dat er zeker toekomstperspectief is. Maar dat vraagt wel dat er voor de agrariërs ontwikkelmogelijkheden blijven. Innovaties vragen wel om investeringen en dat kan alleen als daar ruimte voor langere termijn wordt geboden in de visie van de gemeente en de overheid. Wat het CDA Borger-Odoorn betreft gaan we voor een goed toekomstperspectief en mag de samenwerking worden verstevigd tussen de agrariërs, overheden en belangenverenigingen. Nu zijn er veel verschillende loketten waar bijvoorbeeld vergunningen moeten worden aangevraagd. Deze wachten allemaal weer op elkaar. Dat zit een efficiënte bedrijfsvoering soms wel in de weg. Dat zouden we graag anders zien.