Op de bres voor Energiecoöperatie Valthe

In het dorpshuis in Valthe ontmoeten we drie bestuursleden van de energiecoöperatie in Valthe. Uit eerdere ontmoetingen weten we dat er veel energie in deze club zit. De energie was nu niet minder. maar niet alle seinen staan meer op groen.  Dat heeft alles te maken met de businesscase om het dorp zelfvoorzienend te maken met eigen energie. De plannen voor zonnepanelen en een mogelijkheid om deze energie op te slaan zijn er nog steeds. Maar de weg er naar toe wordt door de subsidieaanpassingen en regelgeving met de daarmee gepaard gaande kosten minder gemakkelijk genomen dan gedacht. Is een businesscase hiervoor nog wel rond te maken?

Waar is de support bij projecten met grote lokale betrokkenheid?
In alle plannen van de overheid wordt lokale betrokkenheid enorm gestimuleerd. In de regionale energie plannen wordt dit ook expliciet genoemd. De wens om inwoners met elkaar aan de slag te laten gaan is groot.  Maar zo als nu blijkt worden de beschikbare SDE-regelingen soberder en dat is juist voor de energiecoöperaties een tegenvaller omdat zij een ander risicoprofiel hebben dan ondernemers.  Een businesscase rondbreien lijkt nu bijna onmogelijk. De lokale CDA-ers vinden dit geen goede zaak en gaan hierover vragen stellen zowel lokaal als in de landelijke politiek.

Waarom maken we geen gebruik van de energiecoaches?
De energiecoöperatie in Valthe heeft het beste voor met haar inwoners. Inmiddels heeft zij drie energiecoaches op laten leiden via het Drents Energie loket. De coaches informeren inwoners over de mogelijkheden van isoleren, besparen en oplossingen voor duurzaam energie. Hiervoor is door de gemeente zelfs een warmtecamera beschikbaar gesteld. Wat jammer is dat er maar weinig gebruik gemaakt wordt van de coaches. We moeten allemaal de stap maken en met de huidige crisis misschien nog wel eerder. Waarom dan je niet laten voorlichten over de mogelijkheden? Soms kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil maken.

Valthe op weg naar een gasloze wijk?
De energiecoöperatie heeft zich ook aangemeld voor het project gasloze wijken. Als deze subsidie wordt verkregen kan een deel worden gebruikt om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van de woning. Mogelijk neemt dat de drempel voor het vragen van een energiecoach wat af. Want de financiële investering vormt vaak wel een belemmering. De coaches doen dit geheel vrijwillig en vragen zich af of een kleine vergoeding niet mogelijk is. De CDA-ers vinden dat deze coaches ook wel enigszins gefaciliteerd mogen worden, in ieder geval met een compensatie voor de reiskosten. We gaan hierover met de wethouder in gesprek.