CDA lanceert ‘wensboom’ voor het verbeteren toegankelijke stoepen en straten

CDA Borger-Odoorn wil dat dorpen
toegankelijk zijn voor iedereen

Bij veel voetpaden is verbetering nodig om bruikbaarheid en veiligheid te realiseren. Veilige voetpaden geldt voor iedere voetganger, of men nu jong is, oud is of men goed ter been is, of gebruik maakt van een rollator of blindengeleidehond.

‘Tijdens onze maandelijkse CDA-toer krijgen we eigenlijk elke keer opmerkingen van inwoners die ons wijzen op stoepen en straten die niet toegankelijk genoeg zijn in onze gemeente’: vertelt Margreet Wegman, raadslid CDA Borger-Odoorn. ‘Dat gaat dan om losliggende stoeptegels, opritten die onvoldoende draairuimte kennen of onlogisch gesitueerd zijn of boomwortels die de bestrating om hoog duwen.’

Verzamelen van ‘ontoegankelijke’ stoepen
Er op uit kunnen is heel belangrijk voor iedereen. Een klein ommetje in je buurt, een wandeling langs de winkels of naar het dorpshuis moet voor iedereen mogelijk zijn. Margreet Wegman: ‘Daarom verzamelt het CDA de stoepen die niet toegankelijk zijn. De hulp van de inwoners kunnen we daar goed bij gebruiken. Zij weten immers het beste welke stoep of straat in hun wijk niet toegankelijk is. Alle wensen die we de komende week ontvangen hangen we in een wensboom. 16 maart, op Nationale Boomfeestdag, overhandigen we de wensboom op het gemeentehuis aan de wethouder.’

Herstellen

‘Natuurlijk realiseren we ons dat alle voetpaden herstellen zeer kostbaar is. Maar soms zijn kleine aanpassingen mogelijk, die snel gerealiseerd kunnen worden. CDA Borger-Odoorn heeft zich altijd ingespannen voor een toegankelijke gemeente en heeft het ook de komende raads periode als speerpunt’.

Uw wens melden?

CDA Borger-Odoorn gelooft dat de beste ideeën van de inwoners zelf komen. Meldt uw idee via fractiecdabo@gmail.com. Wij hangen uw wens in de wensboom. Een keer met ons in gesprek? We komen graag bij u op bezoek tijdens onze CDA-tour.