Coalitieakkoord Borger-Odoorn medio mei verwacht

Beoogde wethouders Borger-Odoorn bekend

De gesprekken tussen de beoogde coalitiepartijen in Borger-Odoorn verlopen voorspoedig. De formerende partijen PvdA, Leefbaar Borger Odoorn, VVD, CDA en CU hebben er alle vertrouwen in dat dit komende maand leidt tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Zij presenteren nu alvast de beoogde wethouders die zij naar verwachting medio mei willen voordragen aan de gemeenteraad.

Gemeente heeft grote klus te klaren
De beoogde wethouders zijn Henk Zwiep (PvdA), Bernard Jansen (LBO),  Jeroen Hartsuiker (VVD) en Ankie Huijing – van Tongeren (CDA, mede namens CU). De formerende partijen stellen voor om de komende jaren te gaan werken met een college van vier fulltime wethouders. Zij zeggen hierover het volgende: “Het aantal wethouders doet recht aan de grote klus waar we als gemeente voor staan de komende jaren. Er komen grote veranderingen op ons af op het gebied van energie, wonen en het sociaal domein. En de huidige economische situatie raakt de bestaanszekerheid van onze inwoners. Dit alles vraagt om een actief college dat dichtbij bij onze inwoners staat. Een college dat luistert om zo voor iedereen in Borger-Odoorn het goede te doen. We zijn daarom ook blij met Jeroen Hartsuiker als beoogd wethouder. We realiseren ons dat Jeroen een inwoner is van onze buurgemeente Emmen, maar hij voelt in het formatieteam als één van ons. Hij kent onze gemeente goed en hij brengt naast kennis ook een groot Provinciaal en Haags netwerk mee. Dit kunnen we met de uitdagingen waar we voor staan goed gebruiken. Bovendien heeft ons de afgelopen periode geleerd dat een wethouder van buiten de gemeente geen belemmering voor het functioneren als wethouder hoeft te zijn. ”

Afronding formatieproces
De partijen voeren nog enkele afrondende gesprekken over het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling. Medio mei wordt het akkoord gepresenteerd en brengt formateur Piet Adema verslag uit van het formatieproces.

De formerende partijen,
PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie