Presentatie Coalitieakkoord Borger Odoorn 2022-2026

Ook het CDA staat hier met trots om samen met de andere partijen het coalitieakkoord te presenteren.

Iedereen telt! Dat is de titel van het verkiezingsprogramma waarmee het CDA Borger-Odoorn de verkiezingen van dit jaar is ingegaan. En met datzelfde uitgangspunt zijn we ook de formatieperiode ingegaan.

Nu we het coalitieakkoord aanbieden komt dit punt opnieuw sterk naar voren. Iedereen telt. Er is breed input geleverd voor dit akkoord en ieders inbreng telt. De inbreng van maatschappelijke organisaties, van inwoners, maar ook van collega raadsfracties en vanuit de ambtelijke organisatie. Want wij geloven in Samen denken, samen doen. Het coalitieakkoord dat we nu als formerende partijen aanbieden is hierop gebaseerd. Het is een akkoord op hoofdlijnen en daarmee is er ook ruimte gelaten voor inbreng in de komende jaren. Van andere raadsfracties, maar ook van inwoners en andere partijen.

Dat iedereen telt hebben we ook zeker gevoeld in de onderhandelingen. We vertrokken met een verkenning van gezamenlijke waarden en motivaties. Van daaruit zijn we samen gaan nadenken over de ambities op de belangrijkste thema’s voor de komen raadsperiode. Er ontstonden leerzame en waardevolle gesprekken waarin al snel bleek dat de vijf partijen aanvullend op elkaar zijn. Het coalitieakkoord dat er nu ligt is dan ook een resultaat waar we trots op zijn. Zowel op de inhoud maar ook op het proces. Weloverwogen vanuit de visie we zijn er voor al onze inwoners. Iedereen telt.

We vinden in dit akkoord veel terug van de visie van het CDA Borger-Odoorn.

Met dit akkoord zetten we in op het welzijn van al onze inwoners.

Gezondheid, zorg, maar vooral ook preventie krijgen de aandacht die het nodig heeft. Kunnen meedoen, maar ook het leven kleur geven vinden we belangrijk. Daarbij kijken we naar successen elders. Bijvoorbeeld het IJslands model waar met een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod van sport, bewegen en cultuur de problemen onder jongeren sterk is afgenomen en jongeren veel positiever in het leven staan.

Bestaanszekerheid is voor onze inwoners een belangrijk punt.

Kunnen we alle lasten nog betalen? De prijzen stijgen, waaronder de energiekosten. Kunnen we überhaupt een passende woning vinden om de lasten van te betalen?

Jongeren wonen langer thuis en krijgen minder kans om een eigen bestaan op te bouwen. Maar ook voor ouderen is het moeilijk een passende woning te vinden. Woningbouw krijgt focus en we zetten hierin komende periode stappen in de uitvoering.

Ondernemen met perspectief.

Door de coronapandemie hebben een aantal ondernemers het erg lastig. Maar ook tekorten in grondstoffen of personeel zorgen voor dillema’s. Ook voor de agrariërs in onze gemeente is het belangrijk dat er toekomstperspectief blijft. Deze coalitie zet ruim in op bestaanszekerheid voor iedereen.

Een omgeving waarin het goed verblijven is en die uitnodigt om actief te zijn.

Een omgeving die uitnodigt en die kwalitatief op een aanvaardbaar niveau is telt en draagt bij aan het welzijn van onze inwoners en nodigt uit naar onze gasten.

De energietransitie heeft veel invloed op de omgeving. Dit vraagt om integraal denken en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Ook bij de leefomgeving is het van belang om onze inwoners te betrekken. Zij weten het beste waar de knelpunten zitten.

Het werken met gebiedswethouders vinden we een mooie inzet.

Dit zal de afstand tussen gemeentebestuur en inwoners verkleinen. De samenwerking tussen de ChristenUnie en het CDA is in Borger-Odoorn een heel natuurlijke en brengt de verhoudingen nog meer in balans. Met veel vertrouwen in het nieuwe college kijken we vooruit.

Iedereen telt, raadsleden, maar ook het college zijn er voor alle inwoners.

We willen Samen denken, Samen doen.