CDA Borger-Odoorn tegen huidige stikstofplannen

CDA Borger-Odoorn ondersteunt de oproep van CDA Midden-Drenthe aan de CDA 2e Kamerfractie om geen verantwoordelijkheid voor de huidige stikstofplannen te dragen.

De agrarische ondernemers in onze gemeente zijn van belang voor de voedselvoorziening en dragen bij aan de unieke landschapskenmerken van onze gemeente. Zij verdienen aandacht en ondersteuning, want hun
bestaanszekerheid staat onder druk. Samen willen we nadenken over antwoorden die nodig zijn voor een toekomstperspectief voor de lange termijn.

Deze huidige stikstofplannen betekenen juist een kaalslag voor de agrarische sector. Daarmee zijn deze plannen een bedreiging voor onze plattelandsgemeente.

En dat in een tijd waarin de voedselzekerheid zo belangrijk is!

In de huidige stikstofplannen wordt geen rekening gehouden met andere sectoren, dat wordt pas na de zomer bekend. De agrarische sector heeft al enorm bijgedragen aan stikstof- en ammoniakreductie en denkt al actief mee hoe dit nog verder verbeterd kan worden.

We roepen de CDA 2e Kamerfractie op om niet akkoord te gaan met de huidige stikstofplannen en om dit dictaat van tafel te halen.

Met CDA Drenthe vinden we dat de ministers moeten worden overtuigd dat het anders moet:

  • alle sectoren dragen evenredig bij aan stikstofreductie en vooral gelijktijdig
  • legaliseer PAS-melders, zoals beloofd
  • zet in op innovatie, niet op sluiting
  • kijk meer naar de werkelijke staat van de natuur ipv de theoretische KDW
  • zorg voor een duidelijk toekomstperspectief
  • leg dit niet van bovenaf op, maar ga met de sector in gesprek

Laten we voorkomen dat we nu beslissingen nemen die we niet terug kunnen draaien.

Wij gaan op korte termijn met onze agrarische leden hierover in gesprek.

Fractie en bestuur CDA Borger-Odoorn