We zijn nu bezig met…financiën, glasvezel, stikstof en wonen – 18 juni 2022

Gemeenteraad Borger-Odoorn Wonen

Deze weken is onze fractie bezig met de financiële cijfers, #glasvezel, #stikstof en #wonen. Op 23 juni worden de jaarcijfers 2021, de 1e bestuursrapportage en de kadernota besproken in de gemeenteraad.

De jaarcijfers 2021. Hierin wordt gerapporteerd dat de gemeente er goed voor staat. Er kan extra geld aan de reserves worden toegevoegd.

Zie ook: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14733692/gemeente-borger-odoorn-houdt-ruim-2-miljoen-euro-over

De bestuursrapportage is een verslag van het college over de eerste maanden van 2022. Doordat er veel inzet voor de opvang van Oekraïners werd gevergd, is hierin geen voortgang voor beleidsdoelstellingen gerapporteerd. /3

De kadernota bevat het ‘wensenlijstje’ van de raad. Met deze kaders gaat het college (burgemeester en wethouders) aan de slag voor de begroting 2023

De jaarcijfers, bestuursrapportage-I en de kadernota 2023 staan op de site van de gemeenteraad (klik op 23 juni 2022):

Zie: https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

Verder zijn we natuurlijk ook erg druk met de stikstofplannen van het kabinet. Voor onze omgeving betekenen de plannen een kaalslag. Daarom hebben we de 2e Kamerfractie van het CDA opgeroepen om geen verantwoordelijk te dragen

We ondersteunen hierbij de oproep van CDA Midden-Drenthe en CDA Drenthe.

Een link naar onze oproep vind je hier: https://cdaborgerodoorn.nl/nieuws/cda-borger-odoorn-tegen-huidige-stikstofplannen/

Ook hebben we het college schriftelijke vragen gesteld hoe we onze agrariërs kunnen helpen:

Stikstofplannen schriftelijke vraag

Deze week waren we ook bij twee drukbezochte bijeenkomsten voor onze inwoners. In Borger konden inwoners hun ideeën geven voor nieuwe woningbouw in Borger en wat ze fijn vonden aan Borger. In Nieuw-Buinen was een bijeenkomst over de plannen rondom woningbouw achter MFA Noorderbreedte.

In onze gemeente wordt momenteel #glasvezel aangelegd. Wij hebben gevraagd of de gemeente toeziet op de kwaliteit van de teruggelegde bestrating. Dit gebeurt periodiek en dan wordt eventueel opnieuw bestraat. Daarnaast krijgt de gemeente een vergoeding, die kan worden besteed aan betere stoepen.

De komende dagen gaan we ons verder voorbereiden op de gemeenteraadsvergadering van 23 juni a.s. Wil je met ons in contact komen? E-mail dan naar info@cdaborgerodoorn.nl