We zijn nu bezig met…financiën, energietransitie, stikstof en energiearmoede – 27 juni 2022

De afgelopen week stond o.a. in het teken van financien, energiearmoede en stikstof.

We werden geïnformeerd over de toekomst van Sporthal de Koel in Borger. Dit staat op de agenda voor 30 juni samen met het Esdal College. Op deze vergaderingen zijn we ons nu aan het voorbereiden.

Op 30 juni is een oriënterende raad. De besluitvorming is op een later moment. Onderwerpen en stukken zijn te vinden via de site van de gemeenteraad: https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl (kies 30 juni 2022)

Naast het vaststellen van de jaarcijfers, bestuursrapportage en de kadernota is een amendement aangenomen om de toeristenbelasting te verhogen. Wij hebben dit gesteund, met name voor onderhoud en updaten van fietspaden.

Ook voor de energietransitie en energiearmoede dringt de gemeenteraad aan om te kijken naar waterstofgas. Het college gaat met de motie aan de slag. Hierbij hebben we ook aandacht gevraagd voor de waterstofplannen van Valthe

Nadat we eerder schriftelijke vragen hebben gesteld, heeft onze raad ook een motie “Wij steunen onze boeren aangenomen”.

Screenhot motie. Je vindt de volledige motie op https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/ (onder 23 juni 2022)

Tijdens de raadsvergadering van 23 juni hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor energiearmoede. Dat urgent is in deze tijden van hoge energieprijzen. Een groot probleem in onze regio (zie onderstaand kaartje).

De komende dagen gaan we ons verder voorbereiden op de gemeenteraadsvergaderingen.

Wil je met ons in contact komen?

E-mail dan naar info@cdaborgerodoorn.nl