Zomerreces? Het CDA toert gewoon door.

Fietspad Westdorp

Onlangs bezocht de fractie van CDA Borger-Odoorn verschillende inwoners van onze gemeente. We gingen in gesprek met onze boeren en bezochten bewoners van bungalowpark het Drouwenerzand

Begin juli was de laatste raadsvergadering. Hierin werd o.a. besloten dat er een volwaardig fietspad komt tussen de Eeserbrug en de Westdorperbrug bij Borger.

We hebben hier al vaker aandacht voor gevraagd en zijn blij dat dit fietspad er komt i.p.v. een smal schelpenpad.

Verder is besloten dat er meer geld komt voor de bouw van het nieuwe Esdal college. Dit vanwege gestegen kosten.

Ook wordt er een gymzaal gebouwd bij het nieuwe schoolgebouw. Voor sporthal De Koel wordt een nieuwbouwscenario verder uitgewerkt.

Wilt u met ons in contact komen? E-mail dan naar info@cdaborgerodoorn.nl