Impact stikstofplannen kabinet op onze gemeente

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn

Inleiding:
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een tweetal brieven gestuurd over de aanpak
van de stikstofuitstoot in de agrarische sector. Het CDA Borger-Odoorn vindt de
huidige plannen een bedreiging voor een leefbaar en vitaal platteland. Het CDA
vindt onze agrarische ondernemers belangrijk: ze zijn voor de voedselvoorziening
en dragen bij aan de unieke landschapskenmerken van onze gemeente. Zij
verdienen aandacht en ondersteuning, want hun bestaanszekerheid staat onder
druk. Hoewel de Provincie en het Rijk vooral over de aanpak van de
stikstofuitstoot gaan, kunnen we als gemeente onze agrarische ondernemers wel
bijstaan waar dat mogelijk is.

Lees hieronder de beantwoording of download hier de pdf