Verkeerssituatie Torenes/Kruisstraat/Koesteeg Borger

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn

Inleiding:

In 2021 zijn er in de omgeving van de Koesteeg en Kruisstraat verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan de wegen. De verkeerssituatie is in 2022 op een aantal fronten gewijzigd. Zo zijn er in de Kruisstraat borden geplaatst voor een eenrichtingsweg (C01 en C02). Tevens is een gedeelte van de Kruisstraat zelf versmald.
Van verschillende bewoners krijgt het CDA Borger-Odoorn signalen dat men deze nieuwe situatie onveilig vindt. Met name (oudere) verkeersdeelnemers die vanuit de woonwijk Torenes de weg Koesteeg/Kruisstraat naderen ervaren de verkeersituatie als zeer onoverzichtelijk. Ook de aansluiting op en vanaf de Hoofdstraat/Kruisstraat ervaart men als lastig.


Lees hieronder de beantwoording of download hier de pdf