Armoedenetwerk nu ook in onze gemeente

CDA Borger-Odoorn op werkbezoek bij Voedselbank Zuid-Oost Drenthe

Tijdens de CDA-toer in juni bezocht het CDA bestuur en de fractie de Voedselbank Zuid-Oost Drenthe in Emmen. Wekelijks worden vanuit deze locatie pakketten geleverd. De ene week Emmen en de andere week alle andere dorpen waaronder die in Borger-Odoorn. In totaal krijgen 670 huishoudens een pakket. Dat waren er begin 2022 nog 435. Steeds meer mensen kunnen niet rondkomen vanwege de inflatie en de hogere energielasten.

Aantal pakketten is meer dan verdubbeld in onze gemeente
In Borger-Odoorn is het aantal mensen dat een voedselpakket krijgt meer dan verdubbeld. Vanuit Emmen worden op dit moment 88 pakketten tweewekelijks verspreid over meerdere locaties in onze gemeente.
Het voedsel in de pakketten is afkomstig van meerdere partijen. Zo wordt er landelijk voedsel aangeboden wat verdeeld wordt vanuit het distributiecentrum in Houten. Komt er voedsel van de supermarkten en bijvoorbeeld bakkers uit de regio. Is er een moestuin en komen inwoners ook producten brengen. De jaarlijkse actie met RTV Drenthe zorgt voor een mooie voorraad houdbare middelen. Doordat er steeds meer aandacht is voor voedselverspilling en de voedselbank zich moet houden aan eisen voor voedsel komt er wel steeds minder binnen. Dat betekent dat de voedselbank ook steeds meer afhankelijk wordt van giften van bedrijven, instellingen en particulieren.

Iedereen die zich meldt krijgt een pakket
Elke week verzamelen zich vrijwilligers in het distributiecentrum om de pakketten samen te stellen maar ook om de houdbaarheid te controleren. Iedereen die zich meldt bij de voedselbank krijgt in principe een pakket. Daarna volgt er een intake met de coördinator en wordt een inkomensscan gedaan. Dan wordt er ook gekeken naar een oplossing voor de korte en langere termijn.

CDA zet zich in voor Armoedenetwerk in de gemeente
Margreet Wegman, fractievoorzitter CDA:
‘We hebben in onze gemeente best wel een uitdaging als het om armoede gaat. Er is ook veel sprake van armoede die over gaat van ouders op kinderen. Er zijn verschillende hulporganisaties en kerken die zich hier voor inzetten. Wat ons ter ore kwam tijdens het bezoek is dat die partijen niet altijd structureel overleggen of weten welke mogelijkheden de gemeente biedt voor ondersteuning. Terwijl je samen hetzelfde doel voor ogen hebt. Er kan veel van elkaar geleerd worden. Daarom hebben we als CDA een motie ingediend om door de gemeente een armoede-netwerk op te laten zetten. En deze is tijdens de raadsvergadering in juni aangenomen.