Mogelijkheden en duidelijkheid nodig voor agrariërs

Het bestuur van de LTO Borger-Odoorn wil graag in gesprek. Onze fractie maakte er graag een werkbezoek van- en bezocht op een zonnige dag in juni het familiebedrijf Boxen. We spraken voor de rondleiding op de boerderij eerst met twee bestuursleden over hun vraagstukken voor de agrarische sector in onze gemeente.

LTO Borger-Odoorn vertegenwoordigt een achterban van 150 leden. De wethouders Zwiep en Hartsuiker spreken ze twee keer per jaar en hebben ze inbreng bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en bijvoorbeeld de centrumvisie Exloo.
Peter Krans, raadslid van het CDA: ‘Het is van belang dat de agrarische ondernemers betrokken worden bij de totstandkoming van visies en de uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan zoals in onze agrarische gemeente. Zij zijn al eeuwenlang onze landschapbeheerders. We merken dat de ecologische waarden in discussies soms de overhand
krijgen. Een exoot in de berm heeft waarde, maar kan tegelijk dodelijk zijn voor dieren.

Ook in de raad spreken we soms over zaken waar landelijk regelgeving voor is. CDA pleit er voor geen extra lokale regelgeving toe te voegen.’
De LTO-ers verwachten van de gemeente dat zij meedenkt als bedrijven willen stoppen hoe gronden ‘soepel’ kunnen worden
overdragen naar andere landbouwbedrijven in onze gemeente .

Voor het CDA Borger-Odoorn is duidelijk dat we graag toekomstperspectief houden voor het boeren
in onze gemeente. Peter Krans: ‘We zijn als CDA fractie Borger-Odoorn zeer kritisch op het landelijk stikstofbeleid. Ook van ons
eigen CDA. We vinden dat er nu duidelijkheid moet komen in dit slepende dossier.’

Bijna elke boer heeft naast de agrarische tak er ook andere bedrijvigheid bij. Zoals kinderopvang, een boerderijwinkel of een camping. Om verdienmodellen rond te krijg is ook de energie-opwek een steeds belangrijkere component. Naast zon op dak is ook wind een welkome oplossing. Maar voor kleine molens biedt onze gemeente nog geen mogelijkheid. CDA had graag gezien dat we aansloten bij de pilot in onze provincie.


Binnenkort start in ieder geval op aandringen van het CDA en LTO onderzoek naar windenergie op het erf in onze gemeente.