Slecht wegdek in Eesergroen

Diverse inwoners trokken bij de fractie van CDA Borger-Odoorn aan de bel over de slechte staat van de Turfdijk en de Witkoelenweg in Eesergroen.

Aan beide wegen liggen diverse bedrijven en tevens is het mooie plek om te fietsen. Maar fietsers hebben last van de enorme kuilen en de lading op aanhangers “stuitert alle kanten op”. Bovendien wordt bij hevig winterweer de belevering en afvoer voor agrarische bedrijven bemoeilijkt of is zelfs niet mogelijk. Ook toeristische verhuurbedrijven sturen hun auto’s niet meer over de Turfdijk.

Inwoners geven aan al een jaar of drie geleden bij de gemeente te hebben aangegeven dat de wegen slecht waren. De gemeente is toen geweest en heeft waarschuwingsborden met “slecht wegdek” geplaatst.

Met name de Turfdijk is al decennia lang slecht. De inwoners die wij spraken waren zich bewust van een planning, maar zouden toch graag op korte termijn verbetering zien. Aan deze beide straten staan diverse huizen en bovendien wordt deze gebruikt als verbinding voor fietsers en het al eerder genoemde leveringsverkeer naar en van de daar gevestigde bedrijven.Vragen

 1. Zijn deze plattelandswegen Turfdijk en Witkoelenweg onlangs
  geschouwd voor de prioriteringslijst voor 2024-2026? En zo ja welke
  prioritering is opgenomen? Wanneer wordt verwacht dat deze wegen
  worden aangepakt?
 2. Indien het antwoord op vraag 1 is dat de aanpak niet binnen twee jaar
  plaatsvindt, wat kan het college dan doen om de situatie op kortere
  termijn te verbeteren?
  2
 3. Zijn er ook tijdslijnen verbonden aan de periode dat een weg wordt
  uitgerust met de bebording ‘slecht wegdek’? Zo ja, welke zijn dat?
 4. Welke mogelijkheden ziet het college om dergelijke plattelandswegen
  duurzaam te verbeteren? Is herstraten duurzaam of zijn er andere
  oplossingen?

Lees hieronder de beantwoording of download hier de PDF