Schriftelijke vragen

Verkeersituatie Dikbroeken-Oost

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding: n Dikbroeken-Oost is de verbinding tussen de Drentse Mondenweg en de Westerstraat in Ter Apel in 2e Valthermond vernieuwd. Deweg moet nog worden afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van landbouwverkeer. Dit zou gebeuren middels eenlandbouwsluis. Bij de vernieuwing zijn de borden weggehaald, waardoor de maximumsnelheid nu 80 km/h […]

Verkeersituatie Dikbroeken-Oost Read More »

Verkeersituatie en onderhoud Kanaalstraat Eeserveen

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding: Aan de Kanaalstraat in Eeserveen wordt een zonnepark aangelegd. Sinds de bouw hiervan is de kwaliteit van het wegdek en ook van de bermen achteruit gegaan. Over deze weg loopt tevens een knooppunt fietsroute. Er is geen fietspad dus met name landbouwvoertuigen moeten regelmatig uitwijken in de bermen of

Verkeersituatie en onderhoud Kanaalstraat Eeserveen Read More »

Fysieke dienstverlening banken in Borger-Odoorn

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding: Onlangs heeft het CDA 2e Kamerlid Slootweg vragen gesteld aan de minister van Financiën over het sluiten van bankkantoren in Nederland. Sinds 2000 is het aantal bankkantoren met 93% .gedaald. Een blik op de kaart in het nieuwsbericht laat zien dat in onze gemeente geen bankkantoor meer aanwezig is.

Fysieke dienstverlening banken in Borger-Odoorn Read More »

Verkeerssituatie Torenes/Kruisstraat/Koesteeg Borger

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding: In 2021 zijn er in de omgeving van de Koesteeg en Kruisstraat verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan de wegen. De verkeerssituatie is in 2022 op een aantal fronten gewijzigd. Zo zijn er in de Kruisstraat borden geplaatst voor een eenrichtingsweg (C01 en C02). Tevens is een gedeelte van de Kruisstraat

Verkeerssituatie Torenes/Kruisstraat/Koesteeg Borger Read More »

Opheffing Energiecoöperatie Valthe

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding: Deze week werd onze fractie op de hoogte gebracht dat tijdens de Algemeneledenvergadering van de Energie Coöperatie Valthe de leden zijn gevraagd in te stemmen met het ontbinden van de coöperatie. Wij begrijpen, dat na zoveel tegenslagen, zoveel investeringen in tijd, deze beslissing voor het bestuur de enige oplossing

Opheffing Energiecoöperatie Valthe Read More »

Overlast oude bomen en status onderhoud Waardeel Borger

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding: Op Nationale Boomfeestdag 2022 heeft de fractie van CDA Borger-Odoorneen wensboom aangeboden de wethouder Openbare Ruimte. Een van dewensen kwam uit de Waardeel (wijk Hunzedal)- in Borger. Deze wijk isinmiddels bijna 50 jaar oud en heeft o.a. hoge bomen, die voor overlastzorgen. De wethouder gaf aan de wens van

Overlast oude bomen en status onderhoud Waardeel Borger Read More »

Impact stikstofplannen kabinet op onze gemeente

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding:Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een tweetal brieven gestuurd over de aanpakvan de stikstofuitstoot in de agrarische sector. Het CDA Borger-Odoorn vindt dehuidige plannen een bedreiging voor een leefbaar en vitaal platteland. Het CDAvindt onze agrarische ondernemers belangrijk: ze zijn voor de voedselvoorzieningen dragen bij aan de unieke landschapskenmerken van

Impact stikstofplannen kabinet op onze gemeente Read More »