Stemwijzer Uitleg

Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 doet Borger-Odoorn mee aan de stemwijzer. We raden aan om bij de stemwijzer eerst de uitleg van de partijen te lezen, zodat het duidelijk is waarom wij als CDA Borger-Odoorn de keuze eens/oneens gemaakt hebben.

Op deze pagina leggen we onze keuzes nog even apart uit. Heeft u nog vragen neem gerust contact met ons per e-mail op info@cdaborgerodoorn.nl

Stelling 1
In Borger-Odoorn moeten vuurwerkvrije zones komen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Vuurwerk afsteken is voor veel mensen een leuke traditie. Voor gebieden waar kwetsbare mensen verblijven stellen wij een gebiedsverbod voor.


Stelling 2
De gemeente moet zich inspannen voor een directe vaarverbinding met Stadskanaal.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Voor ons heeft zorg en wonen meer prioriteit dan de vaarverbinding.


Stelling 3
De gemeente moet zorgen dat bijles gratis is voor kinderen van wie de ouders of verzorgers weinig geld hebben.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Door de kinderen van ouders met een laag inkomen te ondersteunen in hun ontwikkeling versterken we de kansengelijkheid.


Stelling 4
Borger-Odoorn moet de vestiging van grootschalige recreatieparken tegenhouden.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Wij zijn voor toerisme dat past bij de omgeving. Grootschalig toerisme willen we voorkomen. We zijn een gemeente met een gemeenschap die aandacht heeft voor rust ruimte en natuur.


Stelling 5
De gemeente moet basisscholen stimuleren om in taallessen meer aandacht te besteden aan het Drents.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Het bestrijden van laaggeletterdheid vraagt al veel van het onderwijs.


Stelling 6
De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Armoede zet mensen op achterstand. Het CDA zet in op het vergroten van kansengelijkheid. Extra ondersteuning voor het bestrijden van armoede vinden wij daarom belangrijk.


Stelling 7
De gemeente moet een proef doen met een bibliotheek in elke school.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Wanneer dit opgezet wordt als proef zijn de kosten hoog en is het niet eenvoudig terug te draaien. Het is dan dus geen proef.


Stelling 8
Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, moeten in ruil daarvoor maatschappelijk zinvol werk doen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Het CDA zet graag in op talenten. Iedereen draagt bij zo ver hij/zij kan. Mensen die in de bijstand zitten, helpen we waar nodig met ervaringsplaatsen die gericht zijn op het doorstromen naar een volwaardige baan.


Stelling 9
In Borger-Odoorn mogen er geen grote evenementen meer bijkomen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Er moet altijd ruimte blijven voor nieuwe ontwikkelingen. Wel moeten die beoordeeld worden op toegevoegde waarde.


Stelling 10
De gemeente moet zich inspannen voor een verdubbeling van de provinciale weg N34.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Mits de verdubbeling echt bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid


Stelling 11
Borger-Odoorn moet afgewezen asielzoekers zonder onderdak helpen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Dit is landelijk beleid en andere organisaties dan de gemeente houden zich hier al mee bezig.


Stelling 12
Het centrum van Borger moet autoluw worden.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
De ondernemers moeten goed bereikbaar zijn voor de klanten. Ook voor minder validen is bereikbaarheid van voorzieningen zoals een apotheek essentieel.


Stelling 13
De gemeente moet strengere regels opstellen voor de huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Wij volgen hierin het landelijk beleid.


Stelling 14
De gemeente moet veel meer geld uitgeven aan onderhoud van wegen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
De onderhoudsachterstand in wegen moet worden ingelopen.


Stelling 15
De gemeente moet de vestiging van grote veestallen toestaan.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Hierin volgen we het landelijk en lokaal beleid .


Stelling 16
Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 30% een sociale huurwoning zijn.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Het CDA pleit ervoor dit beter in balans te brengen.


Stelling 17
De gemeente moet alleen een dorpsbudget geven als de ontvanger van dat geld een vereniging is.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Voor het CDA Borger-Odoorn is het van belang dat de dorpen goed vooruit kunnen met het dorpsbudget. Hiervoor is een vereniging niet noodzakelijjk. Dit mag ook een stichting zijn.


Stelling 18
In Borger-Odoorn mogen woonflats komen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Het CDA ziet wel mogelijkheden om gebouwen met een aantal woonlagen toe te staan. Echter hoogbouw vinden we niet wenselijk.


Stelling 19
De gemeente moet de grijze container voor restafval vaker legen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Het CDA zet in op rentmeesterschap. We moeten duurzaam omgaan met ons afval en  streven er naar grondstoffen steeds meer te hergebruiken.


Stelling 20
De gemeente moet toestaan dat vakantiehuisjes gebruikt worden als permanent woonadres.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Wij zetten in op vitale vakantieparken. Voor parken zonder perspectief zoeken we andere mogelijkheden.


Stelling 21
De gemeente moet aan de jeugdzorg niet meer geld uitgeven dan wat ze van het Rijk daarvoor krijgt.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Jeugdzorg verdient prioriteit. Mocht dat meer kosten dan we ontvangen vanuit het Rijk dan moeten we daar de middelen voor vrij maken.


Stelling 22
De gemeente moet tegenhouden dat landbouwgrond in Borger-Odoorn wordt omgezet in natuurgebied.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat goede landbouwgrond omgezet kan worden in natuurgebied. We moeten voldoende ruimte over houden voor agrarische ontwikkelingen.


Stelling 23
De gemeente moet geld beschikbaar stellen voor bewoners die een lokaal netwerk willen opzetten om zelf hun zorg te organiseren.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Het CDA vindt de ontwikkeling van zorgcoöperaties positief. Het is een verder gaande vorm van noaberschap.


Stelling 24
De gemeente moet zorgen dat de belasting op huizen, gebouwen en grond (ozb) gelijkblijft.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Het CDA vindt het belangrijk een financieel stabiele koers aan te houden. Hierdoor weten inwoners waar ze aan toe zijn.


Stelling 25
In Borger-Odoorn moet meer cameratoezicht komen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Willen de mogelijkheid bieden van cameratoezicht. Dit werkt preventief en draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.


Stelling 26
De gemeente moet de plaatsing van nieuwe zonnepanelen op landbouwgrond toestaan.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Het CDA zet liever in op zon op daken dan op landbouwgrond.


Stelling 27
In Borger-Odoorn moeten meer gemeentelijke handhavers (boa’s) worden aangesteld.
Antwoord CDA Borger-Odoorn:  ONEENS

Uitleg:
Als er extra handhavers nodig zijn, moet het voor projectmatige activiteiten zijn en niet in vaste formatie.


Stelling 28
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van plantsoenen.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
We moeten de achterstanden in groenonderhoud inlopen.


Stelling 29
De gemeente moet de vestiging van nieuwe seksclubs tegenhouden.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: EENS

Uitleg:
Op dit moment is er één seksclub in onze gemeente. Wat het CDA betreft hoeven daar geen nieuwe bij te komen.


Stelling 30
De gemeente Borger-Odoorn moet uiterlijk in 2030 energieneutraal zijn.
Antwoord CDA Borger-Odoorn: ONEENS

Uitleg:
We zijn voor het energieneutraal worden, maar dit tijdspad is te krap. Deze ambitie is te ambitieus.