landbouw

Mogelijkheden en duidelijkheid nodig voor agrariërs

Het bestuur van de LTO Borger-Odoorn wil graag in gesprek. Onze fractie maakte er graag een werkbezoek van- en bezocht op een zonnige dag in juni het familiebedrijf Boxen. We spraken voor de rondleiding op de boerderij eerst met twee bestuursleden over hun vraagstukken voor de agrarische sector in onze gemeente. LTO Borger-Odoorn vertegenwoordigt een […]

Mogelijkheden en duidelijkheid nodig voor agrariërs Read More »

Elke inwoner telt!

Algemene beschouwingen Kadernota 2024 Het CDA streeft ernaar bij haar keuzes er te zijn voor elke inwoner, omdat het belangrijk is dat iedereen meetelt.We benadrukken het belang van gelijke kansen, toegang tot basisvoorzieningen en de mogelijkheid om volledig deel te nemen aan de maatschappij en economie. Tijdens deze algemene beschouwingen willen we drie uitdagingen benadrukken:

Elke inwoner telt! Read More »

Impact stikstofplannen kabinet op onze gemeente

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding:Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een tweetal brieven gestuurd over de aanpakvan de stikstofuitstoot in de agrarische sector. Het CDA Borger-Odoorn vindt dehuidige plannen een bedreiging voor een leefbaar en vitaal platteland. Het CDAvindt onze agrarische ondernemers belangrijk: ze zijn voor de voedselvoorzieningen dragen bij aan de unieke landschapskenmerken van

Impact stikstofplannen kabinet op onze gemeente Read More »

We zijn nu bezig met…financiën, energietransitie, stikstof en energiearmoede – 27 juni 2022

De afgelopen week stond o.a. in het teken van financien, energiearmoede en stikstof. We werden geïnformeerd over de toekomst van Sporthal de Koel in Borger. Dit staat op de agenda voor 30 juni samen met het Esdal College. Op deze vergaderingen zijn we ons nu aan het voorbereiden. Op 30 juni is een oriënterende raad.

We zijn nu bezig met…financiën, energietransitie, stikstof en energiearmoede – 27 juni 2022 Read More »

Gemeenteraad Borger-Odoorn Wonen

We zijn nu bezig met…financiën, glasvezel, stikstof en wonen – 18 juni 2022

Deze weken is onze fractie bezig met de financiële cijfers, #glasvezel, #stikstof en #wonen. Op 23 juni worden de jaarcijfers 2021, de 1e bestuursrapportage en de kadernota besproken in de gemeenteraad. De jaarcijfers 2021. Hierin wordt gerapporteerd dat de gemeente er goed voor staat. Er kan extra geld aan de reserves worden toegevoegd. Zie ook:

We zijn nu bezig met…financiën, glasvezel, stikstof en wonen – 18 juni 2022 Read More »