stikstof

Impact stikstofplannen kabinet op onze gemeente

Schriftelijke vragen van CDA Borger-Odoorn Inleiding:Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een tweetal brieven gestuurd over de aanpakvan de stikstofuitstoot in de agrarische sector. Het CDA Borger-Odoorn vindt dehuidige plannen een bedreiging voor een leefbaar en vitaal platteland. Het CDAvindt onze agrarische ondernemers belangrijk: ze zijn voor de voedselvoorzieningen dragen bij aan de unieke landschapskenmerken van […]

Impact stikstofplannen kabinet op onze gemeente Read More »

We zijn nu bezig met…financiën, energietransitie, stikstof en energiearmoede – 27 juni 2022

De afgelopen week stond o.a. in het teken van financien, energiearmoede en stikstof. We werden geïnformeerd over de toekomst van Sporthal de Koel in Borger. Dit staat op de agenda voor 30 juni samen met het Esdal College. Op deze vergaderingen zijn we ons nu aan het voorbereiden. Op 30 juni is een oriënterende raad.

We zijn nu bezig met…financiën, energietransitie, stikstof en energiearmoede – 27 juni 2022 Read More »

Gemeenteraad Borger-Odoorn Wonen

We zijn nu bezig met…financiën, glasvezel, stikstof en wonen – 18 juni 2022

Deze weken is onze fractie bezig met de financiële cijfers, #glasvezel, #stikstof en #wonen. Op 23 juni worden de jaarcijfers 2021, de 1e bestuursrapportage en de kadernota besproken in de gemeenteraad. De jaarcijfers 2021. Hierin wordt gerapporteerd dat de gemeente er goed voor staat. Er kan extra geld aan de reserves worden toegevoegd. Zie ook:

We zijn nu bezig met…financiën, glasvezel, stikstof en wonen – 18 juni 2022 Read More »

CDA Borger-Odoorn tegen huidige stikstofplannen

CDA Borger-Odoorn ondersteunt de oproep van CDA Midden-Drenthe aan de CDA 2e Kamerfractie om geen verantwoordelijkheid voor de huidige stikstofplannen te dragen. De agrarische ondernemers in onze gemeente zijn van belang voor de voedselvoorziening en dragen bij aan de unieke landschapskenmerken van onze gemeente. Zij verdienen aandacht en ondersteuning, want hunbestaanszekerheid staat onder druk. Samen

CDA Borger-Odoorn tegen huidige stikstofplannen Read More »